MÉRLEGEN AZ AUTONÓMIA

Vitaindító programjavaslatA BÉKE VÁROSA

BÉKE ÉS BIZTONSÁG! A kialakult geopolitikai helyzetet figyelembe véve a Magyar Polgári Erő a béke pártján áll: nem szeretnénk háborút! Biztonságot, békét szeretnénk családjainknak, közösségünknek, gyermekeinknek pedig nem szeretnénk sorkatonaságot! A Városházán az előrelépés legfontosabb alapfeltétele hogy a döntéshozó önkormányzat együtt tudjon működni a végrehajtó polgármesteri hivatallal. A Magyar Polgári Erő nem indít polgármesterjelöltet, de tiszteletben tartja az udvarhelyiek döntését és azzal a városvezetővel, illetve önkormányzati képviselőkkel keresi az összhangot, akiket a székelyudvarhelyiek megválasztanak. Mi nem személyeket vagy frakciókat, hanem értelmes projekteket fogunk támogatni! Az önkormányzati munkában a mérleg nyelve kívánunk lenni.A HELYI RENDŐRSÉG MEGREFORMÁLÁSA

A helyi rendőrség felállítását a Magyar Polgári Erő szellemi elődje, a Magyar Polgári Párt tanácsosai is szorgalmazták annak idején. Az elmúlt években azonban mi, városlakók megtapasztalhattuk, hogy a helyi rendőrségre bizony ráférne a szemléletváltás. Egy közbizalmat és a közösség támogatását élvező intézmény csak úgy tud kialakulni és tisztességesen működni, ha a helyi rendőrség munkatársai nem visszaélnek, hanem élnek a közösség által rájuk ruházott hatalommal. Egy rossz rendőr büntet, egy jó viszont megelőz, segít, útba igazít.A GONDOSKODÓ VÁROS

Székelyudvarhelyen több, többségükben magánkezdeményezésre létrejött szociális intézmény létezik. Egy közösséget azonban a kevésbé szerencsés szülők, gyermekek és a különféle speciális igényű csoportok támogatásának minősége is jellemez, ez pedig egy egységes stratégia kidolgozásával és megvalósításával érhető el. A fogyatékkal élő gyerekek, a gyengén látó és nem látó fiatalok, illetve az egyéb fogyatékkal élők ugyanolyan értékes tagjai a közösségünknek, mint bárki más, ugyanolyan értékes tagjai a munkaerőpiacnak, mint bárki más, és – talán mindenkinél jobban – megérdemlik a város támogató gondoskodását.AZ EGÉSZSÉGES VÁROS

A marosvásárhelyi és csíkszeredai kórházak szorításában lévő székelyudvarhelyi kórházra meglehetősen mostohagyermekként tekint a romániai egészségügy. Bár kétségtelenül történtek előrelépések, ám ezek inkább az intézmény vezetőinek rátermettségén múltak, nem egy városi fejlesztési stratégiának köszönhetőek. A székelyudvarhelyiek életbevágó érdeke egy aktív, integrált kórház, egy korszerű diagnosztikai és terápiás technológiával felszerelt egészségügyi központ kialakítása, mely irányíthatná és szervezhetné a saját egészségfelmérési és szűrési programjait, megalapozva ezáltal egy hosszabb távú regionális egészségstratégiát is. Kezdeményezzük egy regionális sűrgősségi kórház felállítását!AZ EGYETEMI VÁROS

Székelyudvarhely iskolaváros jogos igénye, hogy az óvodától a diplomáig helyben biztosítsuk az oktatási lehetőségeket gyermekeink számára. Ez az igény leginkább a középiskola és a felsőfokú oktatás között szenved csorbát. Létezik ugyan felsőfokú oktatási intézményünk, amelyik ráadásul anyaországi egyetemek letelepített képzéseit valósítja meg Székelyudvarhelyen, de egy egységes városi szintű stratégia az egyetemi oktatás jövőjét illetően még várat magára. Üdvözöljük a BBTE Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozatát és javasoljuk, hogy a város karolja fel a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központot, melynek a társadalomra gyakorolt hatása legalább olyan fontos, mint a helyi úthálózat fejlesztése! Teremtsük meg a környezetet a magyar nyelvű orvosi képzés befogadására!SZÉKELY MÜPA

Egy Székelyföldi Művelődési Palota, a székely MÜPA, igazi hiánypótló intézmény lehetne a város, Udvarhelyszék de egész Székelyföld számára. Miért ne nálunk, a Székely Fővárosban épülne meg? A különböző művészeti ágakat ötvöző, a komoly-, kortárs- és világzenének, operának, balettnak, akár cirkusznak, de táncnak, színháznak és filmnek is helyt adó rendezvénycsarnok egyedülálló kulturális védjegyet kölcsönözne a városnak. Udvarhely a kórusok városa, ők is otthont lelnének benne!TERELŐUTAK

Csíkszereda után a tervek szerint Sepsiszentgyörgyön még idén átadják a több mint 12 kilométeres körgyűrűt, ráadásul több erdélyi és székelyföldi településen készülnek a terelőutak. Székelyudvarhelyen a jelenlegi lakóövezeteken is átvezető terelőút nem oldja meg sem a tranzitforgalom csökkentését, sem a zaj- és környezetszennyezés kérdését és lehetőséget sem teremt a városi forgalom újragondolására vagy újabb parkolóhelyek kialakítására. A mi olvasatunkban a városi körgyűrű keleti szakaszának legalább a Jézus Szíve Kápolnától a Melinda cégcsoportig kell tartania, hogy betölthesse elvárt funkcióit, közvetlenül kiszolgálva ezáltal a város lakosságának 4/5-ét.ÚJ SPORT- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

Valamikor példátlan közösségi összefogásból 1980-ban épült meg a Városi Sportcsarnok, amelyik azóta is házigazdája a teremben űzhető sportoknak, de közel fél évszázad telt el a megépítése óta. Az általunk szorgalmazott új multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok nem csupán a sportesemények megrendezését szolgálná, hanem egy helyi sportmúzeumot és trófeacsarnokot is magába foglalna. Ez a létesítmény azt is lehetővé tenné, hogy méltó módon emlékezzünk városunk sporttörténetére és elismerjük azokat az atlétákat, akik Székelyudvarhely hírnevét öregbítették az évek évtizedek alatt. Ugyanakkor az új multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok otthont adna rendezvényeknek, nagykoncerteknek, kiállításoknak, helyi és nemzetközi sport- és egyéb rendezvényeknek.VÁROSI HITELSZÖVETKEZET

A nagy nemzetközi bankok városunkban is működő fiókjai merev központosított szabályok szerint és kizárólag profitszerzés céljából működnek. Sok esetben nem lehet megfelelni a pénzintézetek fedezeti elvárásainak, így drága hitelekre kényszerülünk. Egy Székelyudvarhely méretű városban, ahol szinte mindenki mindenkit ismer, a közösség által működtetett hitelszövetkezet valós alternatívát jelentene és különböző társadalmi feladatokat is elláthat.VÁROSI ÖREGOTTHON

Építsünk legalább 100 fő befogadására alkalmas öregotthont! A Székelyudvarhelyen működő öregotthonok – szinte kivétel nélkül – egyházi kezdeményezésre jöttek létre, de véges kapacitásaik miatt gyakorlatilag lehetetlen, hogy egy váratlanul segítségre szoruló idős ember támogatáshoz jusson. Az idősgondozás intézményesített kereteinek megteremtése a közigazgatásnak is fontos feladata, a demográfiai mutatókat figyelembe véve pedig egyik legsürgősebb teendő is. Ismerjük el szüleink és nagyszüleink érdemeit, becsüljük meg időseinket!VÁROSI USZODA

A Városi Uszoda megkésett projektje és rossz elhelyezése a Budvár negyed szomszédságában több bosszúságot, mint örömet okozna a létesítményt igénybe vevőknek, mert körülményes, időigényes és környezetszennyező is lesz a megközelítése. Egy uszoda nem csak egy sportlétesítmény, hanem közösségi találkozóhely is, amelyik az egészséges életmód és az általános életminőség növeléséhez vezet. Nem Székelyudvarhely mindentől távol eső részén, nem az emberektől távol, hanem az emberekhez közel kell megépíteni.